START OF A BUSINESS: MỞ TIỆM       Mỗi năm có rất nhiều đồng hương mở tiệm để kinh doanh, làm chủ doanh nghiệp của mình, đó là điều rất tốt và tất nhiên phải xảy ra trong đà phát triển kinh tế của xã  hội. Nhưng tại sao có nhiều tiệm  thành công, nâng giá trị doanh  nghiệp lên hàng trăm, thậm chí hàng triệu đô-la, nhưng cũng có  những tiệm bị sụp đổ, bị thất bại  phải đóng cửa, có khi còn mang nợ   chồng chất lại thêm bị kiện tụng  dây dưa, phiền phức và tốn kém,  đẩy người chủ của nó đến bên bờ phá sản?  Ai ra đời làm ăn cũng mong gặt  hái thành công, cho dù không nhiều thì ít ra cũng phải đủ để nuôi  bản thân và gia đình, vì thế gia đình  hoặc bạn bè hay người thân, khi  nghe nói mình có ý định mở tiệm thì có người khuyến khích, có người e ngại, bởi vì thực tế cho thấy người  thành công thì ít, người thất bại thì  nhiều. Nếu mình không biết thì nên  tìm hỏi ý kiến, nhưng phải hỏi cho đúng chỗ, đúng người. Thứ nhất là hỏi Luật sư chuyên ngành, mà phải  là Luật sư nói và phân tích cho  mình được 2 chiều, Luật sư chỉ nói 1 chiều cũng không nên nghe.