START OF A BUSINESS: MỞ TIỆM       Mỗi năm có rất nhiều đồng hương mở tiệm để kinh doanh, làm chủ doanh nghiệp của mình, đó là điều rất tốt và tất nhiên phải xảy ra trong đà phát triển kinh tế của xã  hội.
   Một người công dân ngoại quốc muốn sang Hoa Kỳ qua diện không di trú (non-immigrant status) phải có chiếu khán của Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ hoặc là công dân của một trong những nước được Sở Di Trú (USCIS) cho  “miễn chiếu khán" (Visa Waiver).  Những nước được Visa Waiver phần đông là Gia Nã Đại, Tân Tây Lan, Úc Đại Lợi, Nhật Bổn, Brunei, Singapore, và những nước thuộc Liên Bang Âu Châu (European Union).