Sang Tiệm

Tiệm Grocery I-45 Downtown
» Description

Tiệm rộng 2,600/sft khu Hispanic gần I-45 & đường 90. Đã hoạt động 17 năm. Gross ít nhất $20k. Rent rẻ $1,300/tháng giá $50,000. 
 

» Contact Infomation
Tiệm Grocery I-45 Downtown
Houston

Gọi Ánh: 281-933-5450

» Rao Vặt: