4/2/2016 12:00:00 AM

Mình có một xe Honda accord 2005 cần bán. Xe đã chạy được 140000 miles. Máy tốt, xe vẫn chạy đi học nhưng cần chuyển bang nên mình muốn bán gấp