3/17/2016 12:00:00 AM

Tiệm rộng 2,600/sft khu Hispanic gần I-45 & đường 90. Đã hoạt động 17 năm. Gross ít nhất $20k. Rent rẻ $1,300/tháng giá $50,000. 
 

3/31/2016 12:00:00 AM

Phở Tiến ở Lake Charles Louisiana muốn sang, tiệm đã làm được 8 năm, có khách sẵn.

4/2/2016 12:00:00 AM

Vì moving cần sang tiệm gấp. Tiệm lâu năm, good income, very good location

4/2/2016 12:00:00 AM

Sang lại tiệm fried chicken trong food court Mall ở downtown San Antonio, rent $6500+NNN, income $45K-$50K/m, giá bán $85K