4/1/2016 12:00:00 AM

Cần thợ Tóc, biết làm color va cắt Tóc nữ giỏi. Tiệm khách mỹ trắng 90%. Tip cao

4/2/2016 12:00:00 AM

 Ann Cần 2 thợ tóc có kinh nghiệm biết làm color Hilite. Khu Northwest 290 HUFFMEISTER. Chỗ làm thoải mái vui vẻ

4/2/2016 12:00:00 AM

Cần thợ tóc cắt bald fade và tape fade làm full-time or part-time tại Gulf Bank @ Antoine

4/3/2016 12:00:00 AM

Can tho toc nu, co kinh Nghiem cho tiem toc lau nam o Friendswood TX. Tiem khu My trang. Cho lam viec vui ve, thoai mai

4/4/2016 12:00:00 AM

Cần nhiều thợ tóc, massage, facial, eyelash, nail có kinh nghiệm, khu Mỹ Trắng, tip cao. Bao lương $700 tuần trở lên.

4/4/2016 12:00:00 AM

Cần thợ tóc có kinh nghiệm làm 5 hoặc 6 ngày, từ Monday to Saturday 10:00am - 7:00pm, có bao lương

4/5/2016 12:00:00 AM

Cần gấp 1 thợ tóc nữ có kinh nghiệm, tiệm đông khách, good income, good tip, tiệm mở từ thứ 2 - 7. Chủ nhật đóng cửa