4/1/2016 12:00:00 AM

Ampromix là công ty chuyên cung cấp các giải pháp chẩn đoán hình ảnh hàng đầu với chi phí hiệu quả, phục vụ chu đáo, chất lượng vượt trội từ khi thành lập năm 1982. Chuyên ngành bao gồm nâng cấp kiểm soát CRT và LCD, các giải pháp tự hiển thị cho hệ thống kế thừa dùng trong mọi môi trường y tế. Những đổi mới bao gồm Modalixx, LCD monitor và Signamaxx, dụng cụ ghi nhận cảm biến cung cấp những giải pháp tối ưu cho việc thay thế bất kỳ một phương thức trình chiếu y tế. PACS, xem lại bệnh án, giải phẫu, và theo dõi bệnh nhân cũng có sẵn. Máy đổi DICOM, máy đổi quét, máy ghi âm, máy in, máy chụp ành, truyền thông, khung, và thẻ y tế tạo thành một tập hợp đầy đủ những sản phẩm và phụ tùng chẩn đoán Ampromix là một công ty đã đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

4/1/2016 12:00:00 AM

Bộ xét nghiệm Mycotoxin được sử dụng để phát hiện độc tố tự nhiên trong thực phẩm và sản phẩm nông nghiệp. Bộ xét nghiệm này bao gồm aflatoxin, ochratoxin A, fumonisin, deoxynivalenol và các chất khác mà mức độ cho phép của các chất này được các cơ quan an toàn thực phẩm cho phép. Thị trường: các nhà buôn bán, sản xuất ngũ cốc và các loại đậu, các nhà sản xuất sữa, thức ăn gia súc, cà phê, rượu và gia vị, các nhà nghiên cứu học thuật, các cơ quan quản lý chức năng.