Hoc Computer Trong 1 Ngay-2nd Edition

Quyển sách này sẽ là kho tàng quí báu nhất cho những ai (không phân biệt tuổi tác) chưa hề biết gì về computer. Tuy nhiên, nếu bạn đã biết sơ về computer và muốn học hỏi thêm, quyển sách này cũng sẽ giúp được cho bạn rất nhiều trong việc trao dồi thêm những kiến thức mà bạn chưa có. Bạn không cần phải có computer để học. Quyển sách này sẽ có kèm theo tất cả những hình ảnh đầy đủ như khi bạn đang thật sự ngồi trước máy vậy
Quyển sách này là một công trình nghiên cứu nhiều năm với mục đích gom hết những gì cần thiết nhất và quan trọng nhất mà bạn cần biết để trở thành một chuyên gia điện toán trong tít tắc. Tác giả đã dùng tất cả những gì mình đã học được trên mười năm để trao lại cho bạn trong vài giờ. Quyển sách này sẽ bao gồm lịch sử computer, phân loại, từng bộ phận và chức năng của từng loại chip được dùng để tạo thành một máy computer hoàn hảo, cách mua máy, cách lấp ráp máy mới, cách thao tác và điều khiển máy sử dụng Windows 7, cách mốc nối và sử dụng Internet và còn rất nhiều những chi tiết hữu ích khác

Buy Now