QUY ĐỊNH THUẾ 2005 CÓ GÌ MỚI Posts by : STEVE THAI

On October 2004, President Bush signed two tax bills into law the Working Families Tax Relief Act of 2004 ("WFTR") and the American Jobs Creation Act of 2004 ("AJCA").  This article will highlight some of the provisions from the two bills that affect many individuals.  Because the tax law is quite complex, our discussion will be general.  However, it should give the readers enough information to explore further with their tax advisors for the upcoming tax season and beyond.

 

Working Families Tax Relief Act of 2004

Extension of the $1,000 Child Tax Credit through 2010 
The Child Tax Credit is a credit for single or married taxpayers earning low to moderate incomes and who have dependent children under age 17.  The child tax credit was scheduled to be reduced to $700 per child in 2005.  The WFTR extends the $1,000 credit through the end of 2010.  The credit begins to phase out for parents with adjusted gross incomes above $110,000 on joint returns and above $75,000 for single parents.

Marriage Penalty Relief
The WFTR eliminates the "marriage penalty" in the standard deduction and the 15% tax bracket by extending the tax treatment through 2010.  Under WFTR, the standard deduction for married filing jointly will stay at 200% instead of dropping to 174% of that for singles.  Also, the 15% tax bracket for married filing jointly, previously scheduled to go down to 180% of that for singles in 2005 will remain at 200% of that for singles through the end of 2010.  By allowing more income to get taxed as 15% instead of the next higher tax rate, married couples will benefit from tax savings.  WFTR gives equal tax treatment to married couples compare to single taxpayers thereby eliminating the so-call marriage penalty for low and moderate income taxpayers.

Higher Alternative Minimum Tax Exemptions
The Alternative Minimum Tax ("AMT") exemption was scheduled to be $45,000 for married filing jointly ($33,750 for singles) for 2005.  The WFTR extends the AMT exemption to $58,000 for married filing jointly ($40,250 for singles) through 2005.  Congress included the increased exemption in the new law as a small and temporary way to address the growing threat of the AMT for many taxpayers.

 

Educator Expense Deduction
An educator (ie, teacher, counselor or principal, etc) in a private or public elementary or secondary school for at least 900 hours in 2004 or 2005 can take $250 for expenses paid or incurred for educational material used.  Under the prior law, the deduction was no longer available in 2004.  The new law has extended the deduction for 2004 and 2005.

 

American Jobs Creation Act of 2004

State Sales Tax Deduction
The AJCA allows individuals who itemize to deduct the greater of their state sales taxes or state and local income taxes.  This election is available in 2004 and 2005.  The sales tax deduction is especially welcome news for taxpayer in states like Texas, Florida, Washington and Nevada, where there is no state or local income tax.

Taxpayers do not need to keep all their sales tax receipts since the new law gives taxpayers the option of using IRS sales tax table and adding actual sales taxes paid for cars, boats and such other major items as the IRS allows.  The IRS has published table of allowable sales tax amounts based on a taxpayer's income and the sales tax rate where the taxpayer lives.  Taxpayer should, therefore, save all receipts for the sales tax on new car and any other major purchases bought after December 31, 2003.

Small Business Expensing 
Two years ago, Congress raised the threshold for small business expensing (also known as Section 179) from $25,000 to $100,000.  Small business expensing, in lieu of deprecation, usually allows for a greater tax benefits to business owners.  The law was designed as a temporary measure to stimulate the economy and was schedule to return back to $25,000 in 2006.

The AJCA has extended the small business expensing to $100,000 through 2007.  In addition to the $100,000 expensing, the new law also indexed the amount for inflation beginning in 2004.  The maximum Section 179 expense indexed for inflation is $102,000 for 2004.

 

New Rule for Depreciating Leasehold Improvements

A qualified leasehold improvement is an improvement to an existing nonresidential building.  Prior to the new law, the depreciation recovery period was 39 year recovery period.  The new law has reduced the recovery period to a 15-year period, using straight-line depreciation.  This allows for a greater deduction in the earlier years and, in most cases, proves overall to be more tax beneficial for the business owner.

Beware of the SUV Deduction
No longer will taxpayer be able to take advantage of a large loophole previously allowed to business owners with large sports utility vehicles ("SUV").  Before the new law, taxpayer could deduct up to the full cost of the SUV as a section 179 deduction.  Because the vehicle caps on depreciation do not apply to vehicle weighing more than 6,000 pounds, many taxpayers were taking advantage of this loophole.  Not any more.  Effective for vehicles placed in service after 10/22/2004, the deduction for vehicles weighing over 6,000 pounds but not more than 14,000 pounds is capped at $25,000, rather than $100,000.

 

New Rules Affecting Vehicle Contributions
Previously, when a taxpayer gives a vehicle, RV, boat or aircraft to a charitable organization, the taxpayer gets to deduct the fair market value of the property.  This rule has led to abuse since many charitable organizations value the donations at the full "Blue Book" value for donated vehicles that are below average condition.  Under the new law, any vehicle for which the claim exceeds $500, a deduction is allowed only with a "contemporaneous written acknowledgement" from the charity organization confirming that the donated vehicle was sold for an amount not less than the amount claimed as the deduction.

 

 

Conclusion
The two new tax bills addressed many issues that one should be aware of to fully maximize his tax savings.  Still, many provisions of the new tax laws have not been addressed, since there are too many to discuss all in this article.  Tax laws are constantly changing and do not appear to be getting any simpler.  Each taxpayer should work with a tax professional to make sure no tax planning opportunities are missed.

Tháng 10/2004, Tổng Thống Bush đã ký hai dự luật thuế là Working Families Tax Relief Act of 2004 ("WFTR") và American Jobs Creation Act of 2004 ("AJCA"). Bài viết này sẽ nêu một số điểm nổi bật của hai dự luật trên để các bạn tham khảo. Quy định thuế khá phức tạp nên vấn đề được nói đến ở đây mang tính bao quát, tuy nhiên cũng cung cấp cho người đọc những thông tin  hữu ích.

Working Families Tax Relief Act of 2004

Kéo dài thời gian của $1,000 Child Tax Credit đến năm 2010
Child Tax Credit là khoản tín dụng cấp cho những người còn độc thân hay đã kết hôn có thu nhập thấp và những ai phải nuôi con dưới 17 tuổi. WFTR kéo dài thời gian cho $1,000 Credit đến cuối năm 2010. Tín dụng này không áp dụng đối với cha mẹ có tổng thu nhập góp chung trên $110,000 và thu nhập của cha hay mẹ trên $75,000.

Giảm bất lợi cho người kết hôn
Theo WFTR, người kết hôn và những người đóng thuế 15% được kéo dài thời gian đóng thuế đến năm 2010. Việc khấu trừ thuế của vợ chồng góp chung thu nhập sẽ là 200% thay vì 174% kéo dài đến năm 201, do đó người kết hôn sẽ có lợi là tiết kiệm tiền thuế. WFTR quy định mức thuế công bằng cho người kết hôn và người còn độc thân.

 

Mức khấu trừ tối thiểu tuỳ ý (Alternative Minimum Tax Exemption) cao hơn
Alternative Minimum Tax ("AMT") Exemption trước đây quy định trong danh mục  năm 2005 là $45,000 đối với vợ chồng góp chung thu nhập ($33,750 đối với người độc thân). WFTR mở rộng mức khấu trừ AMT năm 2005 lên đến $58,000 đối với vợ chồng ($40,250 đối với người độc thân). Quốc Hội cũng quy định mức miễn thuế mới cao hơn, đây là biện pháp tạm thời để bình ổn mối lo lắng của nhiều người đóng thuế AMT.

Khấu trừ chi phí cho nhà giáo dục
Việc chi trả cho giáo dục (như giáo viên, hiệu trưởng trường cơ sở và trung học của tư nhân hay công lập) trong thời gian ít nhất là 900 giờ trong năm 2004 hay 2005 có thể được khấu trừ $250 do sử dụng tài liệu giáo dục. 

American Jobs Creation Act of 2004 

Khấu trừ thuế kinh doanh 
AJCA cho phép các cá nhân liệt kê tất cả khoản thu nhập năm 2004 và 2005 được khấu trừ thuế lớn hơn. Quy định này đặc biệt thú vị cho người đóng thuế ở các tiểu bang như Texas, Florida, Washington và Nevada.

Người đóng thuế không cần giữ biên lai thuế của họ vì luật mới cho phép họ lựa chọn bảng thuế IRS. IRS đã công bố bảng thuế cho phép dựa trên thu nhập thực tế,  vì thế người đóng thuế chỉ giữ lại các hoá đơn tính thuế mua xe mới và các khoản mua sắm lớn khác thực hiện sau 31/12/2003.

 

Tính chi phí kinh doanh thấp
Cách đây 2 năm, Quốc Hội đã nâng mức chi phí kinh doanh thấp (quy định ở phần 179) từ $25,000 lên đến $100,000. Quy định chi phí kinh doanh thấp xoa dịu sự phản kháng của các chủ doanh nghiệp, là biện pháp tạm thời để kích thích nền kinh tế phát triển.

AJCA kéo dài thời gian đóng thuế chi phí kinh doanh nhỏ ở mức $100,000 đến năm 2007. Ngoài chi phí $100,000, thì luật mới cũng đưa vào danh mục khoản tiền lạm phát bắt đầu năm 2004. Lạm phát tối đa nêu trong phần 179 là $102,000 năm 2004.

 

Quy định mới cho phép giảm trị giá tài sản thuê 
Trước khi quy định mới ra đời, thời gian để lấy lại giá trị bị giảm đi là 39 năm, theo quy định mới thì chỉ còn 15 năm. Như vậy luật mới cho phép được khấu trừ lớn hơn mang lại lợi ích cho chủ doanh nghiệp.

 

 

Cẩn thận với khấu trừ thuế SUV
Người đóng thuế không còn có thể lợi dụng sơ hở lớn trước đây là cho phép chủ doanh nghiệp khai trị giá phương tiện tiện ích lớn ("SUV") để được khấu trừ toàn bộ.

 

 

Quy định mới có ảnh hưởng đến việc đóng góp từ thiện bằng phương tiện đi lại
Trước đây, khi người đóng thuế biếu tặng một chiếc xe, tàu hay máy bay cho một tổ chức từ thiện thì người đóng thuế được miễn trừ thuế dựa trên giá trị  tài sản trên thị trường. Quy định này dẫn tới nạn lạm dụng vì nhiều tổ chức từ thiện đánh giá món quà tặng cao mà thực tế phương tiện đó chất lượng dưới mức trung bình. Theo luật mới thì bất kỳ phương tiện nào có số tiền đòi khấu trừ thuế vượt quá $500 thì chỉ được khấu trừ  dựa trên văn bản xác nhận của tổ chức từ thiện về giá bán của phương tiện biếu tặng bao nhiêu.

 

Kết luận
Hai dự luật thuế mới được nêu trên được đăng tải trong nhiều tạp chí để mọi người biết nhằm tiết kiệm khoản tiền thuế phải đóng. Tuy nhiên cũng có nhiều quy định trong luật thuế mới không được nêu, vì thế còn nhiều vấn đề phải bàn thảo. Quy định thuế thì thay đổi liên tục và dường như không đơn giản hơn chút nào. Mỗi người cần phải tham khảo với chuyên gia thuế để tận dụng những điều kiện thuận lợi.

 

» Related Articles: